บริษัทรถเช่า เช่ารถ เช่ารถหรู

กิจกรรม CSR

  รหัสสินค้า อ่านต่อ <<
  ราคา มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บาท
 รายละเอียด  

 
กิจกรรม  CSR   
ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดน อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   


เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  นำโดยนายฮิโรยูคิ  คาเนโคะ  กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับผู้บริหาร  พนักงานจิตอาสากว่า 40 คน ร่วมกันจัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา  (บ้านปาเกอะญอ)  อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเจตนารมณ์ของบริษัทในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน ซึ่งจะพัฒนาไปสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป  
 
   
   
          
       
       
       
       
       
  
 
 
 
       
       
       

OTHER IN THE SAME CATEGORY:
  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
081575