บริษัทรถเช่า เช่ารถ เช่ารถหรู

กิจกรรม CSR

  รหัสสินค้า Read more..<<
  ราคา บาท
 รายละเอียด  

กิจกรรม CSR
อนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม นำพนักงานจิตอาสากว่า 54 คน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ

 

แนวปะการังมีบทบาทสำคัญ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้น้ำทะเลใสสะอาด  แต่เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันเป็นผลจากสภาวะโลกร้อน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  ทำให้ปะการังในประเทศไทยจำนวนมากได้รับความเสียหาย

 

กิจกรรม CSR ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ ซึ่งได้ริเริ่มการปลูกปะการังมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546  พนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันเพาะกิ่งปะการังลงบนฐานซีเมนต์ภายใต้การแนะนำของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยปะการังเหล่านี้จะถูกนำไปอนุบาลที่เกาะไก่เตี้ยบริเวณใกล้เคียงกับชายฝั่ง ซึ่งมีความลึกประมาณ 3-5 เมตร

 

หลังจากเสร็จกิจกรรมปลูกปะการัง พนักงานจิตอาสาทุกคนร่วมกันเก็บขยะบนบริเวณชายหาดและถ่ายรูปเพื่อกระชับความสามัคคี  โดยทางบริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมทำความดีอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมเช่นนี้ในโอกาสต่อๆ ไป

             
     

OTHER IN THE SAME CATEGORY:
  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
081572