บริษัทรถเช่า เช่ารถ เช่ารถหรู

ลีสซิ่งรวมบริการซ่อมบำรุง
 
เราให้บริการลีสซิ่งรถยนต์แบบครบวงจรซึ่งจะรับผิดชอบดูแลงานด้านการจัดการต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ให้ท่าน  เริ่มตั้งแต่
การซื้อรถไปจนถึงการขายรถ ทั้งการต่อรองราคากับดีลเลอร์ การจดทะเบียนรถใหม่ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อนำรถเข้าตรวจ
เช็คระยะ การทำประกันรถยนต์ การขายรถยนต์ ฯลฯ งานต่างๆเหล่านี้เราจะเป็นผู้ดูแลและจัดการแทนท่าน
 
 
 
 
เราเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนอันแสนยุ่งยากต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการรถยนต์ให้กับท่าน  
ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระของลูกค้า
 
 
 
 
เราคิดค่าเช่ารายเดือนในอัตราคงที่ จึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้
อีกทั้งยังง่ายต่อการบริหารงบประมาณและการจัดการด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วย
 
 
 
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
194244